‎ارزش زندگی را چه چیزی تعیین میکند؟

sکار؟
هنر؟
موفقیت؟
مهربانی؟
ژنتیک؟
جواب این سوال هر چیزی میتواند باشد اما قطعا ارزش زندگی را ژنتیک مشخص نمیکند.

‎یه لحظه عشق

  • ۱ امتیاز
۱ امتیازX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%