گیم اپ اهواز نقطه همدلی مراکز دولتی

در حاشیه رویداد گیم اپ اهواز گفت و گویی با اقای احدی منتور این رویداد انجام شده است
اقای احدی همدلی های موجود در این رویداد بین مراکز دولتی شهر خوزستان و بخش خصوصی را بیان میکنند

  • ۷ رتبه بندی
۷ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%