گفت و گو با استارتاپ ها در نمایشگاه الکامپ

در حاشیه نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۶ سری زدیم به سالن ۱۸ و غرفه های کوچک ولی پر محتوی استارتاپی
استارتاپ های موفق امسال مجال حضور در نمایشگاه رو پیدا کردند که خود مسیر رو به پیشرفت رو نمایش میده
یک گزارش کوتاه و کاربردی از برخی تیم های شرکت کننده در این نمایشگاه رو از تی وی ناب مشاهده کنید

  • ۱ امتیاز
۱ امتیازX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%