کارینو پل ارتباطی عرضه و تقاضی در کشور

ایده کارینو مطرح شده در رویداد استارتاپی فرآفرین در دانشگاه خواجه نصیر طوسی

  • ۶ رتبه بندی
۶ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%