کارگردان بارکد دلیل حذف صدای یاس را می گوید

مصطفی و محسن کیایی از ممیزی ها تا حذف صدای یاس از تیتراژ بارکد می گویند

  • ۱ امتیاز
۱ امتیازX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%