پارت۱ گزارش تیم های استارتاپ ویکند شهری پایش در کرج

در این بخش به سراغ تیم های شرکت کننده در استارتاپ ویکند شهری پایش در شهر کرج رفته ایم
مصاحبه با تیم های شرکت کننده در این استارتاپ ویکند به همراه ایده های مطرح شده را اختصاصی از تی وی ناب مشاهده کنید
  • ۵ رتبه بندی
۵ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%