پارت سوم استارتاپ ویکند شهری پایش در شهر کرج

در این بخش تیم های شرکت کننده در استارتاپ ویکند شهری پایش را مشاهده خواهید کرد
تیم های شرکت کننده از دلایل حضور در این رویداد میگویند و ایده های خود را مطرح می نمایند
  • ۰ رتبه بندی
۰ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۰% ۰%