پارت دوم نکته های داورهای استارتاپ ویکند دانشگاه صنعتی

در این پخش پارت دوم نکات داوران برای تمامی تیم های رویداد استارتاپ ویکند صنعتی اصفهان را مشاهده خواهید کرد

داوران با بررسی ایده ها و ارائه تیم ها نکاتی را برای پیشرفت هرچه بهتر این تیم ها بیان میکنند.

این بخش را اختصاصی از تی وی ناب مشاهده کنید

  • ۰ رتبه بندی
۰ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۰% ۰%