پارت اول نکته های داورهای استارتاپ ویکند دانشگاه صنعتی اصفهان برای تیم های شرکت کننده

در این پخش پارت اول نکات داوران برای تمامی تیم های رویداد استارتاپ ویکند صنعتی اصفهان را مشاهده خواهید کرد

داوران با بررسی ایده ها و ارائه تیم ها نکاتی را برای پیشرفت هرچه بهتر این تیم ها بیان میکنند.

این بخش را اختصاصی از تی وی ناب مشاهده کنید

  • ۰ رتبه بندی
۰ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۰% ۰%