مقالات و مفاهیم آموزشی را در یک دقیقه اموزش ببینید

کوتا ایده مطرح شده در رویداد استارتاپی فرآفرین دانشگاه خواجه نصیر طوسی

  • +۱۰
  • ۱۰ رتبه بندی
۱۰ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%