مصاحبه با محی سنیسل بنیان گذار و مدیر دونیت

دونیت یک مرکز برای گلریزان اینترنتی می باشد که هزینه چندین طرح و ایده استارتاپی و طحر های خیریه ای توسط جمع اوری پول های کوچک از مردم تامین کرده است

این بخش را از تی وی ناب مشاهده کنید

  • ۰ رتبه بندی
۰ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۰% ۰%