مصاحبه با مدیران آی تی پرو

مصاحبه با حسین احمدی و محمد نصیری مدیران آی تی پرو که منتور اولین اردوی استارتاپ کرج نیز بودند

 

 

  • ۰ رتبه بندی
۰ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۰% ۰%