مصاحبه با سید نعیم رحمانی مدیر اجرایی باشگاه موفقان

در حاشیه برگزاری سمینار دکتر نمازی در برج میلاد، سالن سعدی یک گفت و گو با آقای سید نعیم رحمانی انجام شده است
آقای رحمانی از فواید شرکت در سمینارهای آقای نمازی می کویند
همچنین آقای رحمانی توضیحاتی را در زمینه با باشگاه موفقان ارائه می نمایند
این بخش را اختصاصی از تی وی ناب مشاهده کنید

  • ۱ امتیاز
۱ امتیازX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%