مصاحبه با دکتر باغستانی ریاست کمیسیون فرهنگی شورای کرج

در حاشیه برگزاری پنجمین رویداد فصلی همسو در شهر کرج یک مصاحبه با اقای دکتر باغستانی انجام شده است
اقای باغستانی از تاثیرات این رویدادها در حوضه کارآفرینی و رفع مانع های اشتغال می گویند
اقای باغستانی نوید راه اندازی مرکز تسهیلگری فاوا در شهر کرج را می دهند
این بخش را اختصاصی از تی وی ناب مشاهده کنید

  • ۲ رتبه بندی
۲ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%