گفت و گو با خانم علوی منتور استارتاپ ویکند بازی های شهر گرگان

در این گفت و گو در خدمت خانم علوی منتور استارتاپ ویکند بازی گرگان هستیم

خانم علوی از اشتیاق و شور تیم های استارتاپی و همجنین نحوه برگزاری رویداد می گویند

  • ۰ رتبه بندی
۰ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۰% ۰%