مصاحبه با حاج کاظم عضو شورای شهر کرج

در حاشیه برگزاری پنجمین رویداد همسو در شهر کرج یک گفت و گو با آقای حاج کاظم عضو شورای شهر کرج انجام شده است
آقای حاج کاظم از دغدغه های شورا برای مدیریت شهری می گویند
این بخش را اختصاصی از تی وی ناب مشاهده کنید

  • ۱ امتیاز
۱ امتیازX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%