مصاحبه با تیم های رویداد استارتاپ غیاث الدین پارت۱

در این بخش به صورت خلاصه طرح ها و ایده های مطرح شده توسط تیم ها در رویداد استارتاپ غیاث الدین توسط اعضای خود تیم مطرح میگردد.

این گزارش را اختصاصی از تی وی ناب مشاهده کنید

  • ۱ امتیاز
۱ امتیازX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%