مصاحبه با بهروز افخمی

گفتگو درباره فیلم یک دزدی عاشقانه با حضور امیر شهاب رضویان و لادن مستوفی و گفتگوی ویژه با بهروز افخمی: فالانژ خشک مغز نیستم، حزب اللهی خشک مغز هستم . مسابقه پیامکی: لادن مستوفی را با کدام نقش به خاطر سپرده اید؟ ۱-روز واقعه ۲-باغ فردوس پنج بعد از ظهر ۳-تسویه حساب ۴-یک دزدی عاشقانه. ارسال عدد به شماره ۳۰۳۸

  • ۰ رتبه بندی
۰ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۰% ۰%