مصاحبه با آقای حسینی خواه مدیر مارال چرم

در این بخش در خدمت آقای حسینی خواه مدیر شرکت مارال چرم هستیم
آقای حسینی خواه از برنامه های شرکت مارال چرم برای صادرات در کشورهای مختلف و فروش در مراکز استان های ایران می گویند
مارال چرم همیشه اولین است ..

این گفت و گو را به هیچ وجه از دست ندهید

  • ۵ رتبه بندی
۵ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%