در این بخش در خدمت خانم اتنا ساروهی منتور استارتاپ ویکند بازی گرگان هستیم

خانم ساروهی از روحیه تیم های شرکت کننده و همچنین کیفیت برگزاری این رویداد نکاتی رو بیان می کنند

  • ۳ رتبه بندی
۳ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%