مزون من ایده برای کودکان با فرهنگ ایرانی

گفت و گو با جوان ترین ایده پرداز رویداد گیم اپ شهر خوزستان
ایده مزون من ایده متفاوت برای کودکان تا هم بازی کنند و هم با فرهنگ ایرانی آشنا شوند

  • ۵ رتبه بندی
۵ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%