فروش مهم ترین موضوع در تولید است

گفت و گو با اقای فرهنگ مدیر عامل شرکت دانش بنیان سیما چهره فرهنگ
اقای فرهنگ از راه های مختلف ورود به بازار کار کشور و ریسک های مورد نیاز برای تولید یک محصول را بیان می کنند
با تی وی ناب همراه باشید

  • ۶ رتبه بندی
۶ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%