شایعه۳ – بیرون رفتن دختر و پسر به بهانه درس

قسمت سوم برنامه شایعه
از قوانین مزخرف زندگی تا دختر و پسر درس خون
از تاثیر آب هوا بر نرخ ارز تا راننده تاکسی باهوش
از مسئولین نجومی تا چالش مانکن حقوق ها
از تغییر واحد پولی تومان به ریال و ریال به تومان
همه و همه در این قسمت شایعه
با ما همراه باشید

  • ۱ امتیاز
۱ امتیازX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%