سلطان بازوی ایران

گفتگو با اقای حمزه هوشمند سلطان بازوی ایران _ دکتر کوثری و بحث اثرات استرویید بر کلیه – دکتر موسوی و راهکارهای ریزش عضلات و در پایان گزارش ویژه از آقای مهدی حیدری یکی از سبک وزنهای پرافتخار ایران

  • ۰ رتبه بندی
۰ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۰% ۰%