سال ۲۰۱۷ زمان جزوه نویسی نیست

ایده جزوه ننویس مطرح شده در رویداد استارتاپی فرآفرین دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 

  • +۱۰
  • ۱۰ رتبه بندی
۱۰ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%