در حاشیه برگزاری رویداد گردهمایی فعالان حوزه حمل و نقل و ترافیک گفت و گویی با اقای مهندس سراج معاونت حمل نقل و ترافیک منطقه چهارده تهران انجام شده است
اقای سراج فعالیت های شهرداری برای برطرف کردن مشکل ترافیک را بیان میکنند
با تی وی ناب همراه باشید

  • ۱ امتیاز
۱ امتیازX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%