اپلیکیشن فلاس ایده ای برای برطرف کردن مشکلات دانشجویی

گفت و گو با اعضای گروهی ایده اپلیکیشن فلاس در رویداد کارآفرینی ایده تا عمل
فلاس اپلیکیشن برطرف کردن مشکلات دانشجویان و همچنین ایجاد اشتغال برای آنان می باشد
آیا فارق التحصیل ها می توانند اشتغال داشته باشند ؟؟؟

  • ۰ رتبه بندی
۰ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۰% ۰%