اپلیکیشن ایرانگرد باعث افزایش گردشگری داخلی

مصاحبه کوتاه با ایده ایرانگرد در رویداد کارآفرینی ایده تا عمل
اپلیکیشن ایرانگرد ایده ای متفاوت برای افزایش روند گردشگری داخلی و جذب توریست خارجی

  • ۴ رتبه بندی
۴ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۱۰۰% ۰%