در این بخش ارائه نهایی تیم OTA را در استارتاپ ویکند صنعتی اصفهان مشاهده خواهید کرد

در این ویدئو تیم OTA در مقایل داوران و شرکت کنندگان در روز آخر استارتاپ ویکند صنعتی اصفهان ارائه نهایی خود را انجام داده است

  • ۰ رتبه بندی
۰ رتبه بندیX
Like! Dislike!
۰% ۰%